Skip to main content

3. Szkolenie prawne: Wynagrodzenie za pracę

· Jakie są rodzaje umów o pracę? · Z jakich składników składa się umowa o pracę? Czy można zmienić warunki zatrudnienia? Czy znasz sposoby rozwiązywania umów? · Jakie masz uprawnienia jako pracownik a jakie ma Twoja rodzina? · Czy masz prawo do szkoleń pracowniczych? Co to jest elastyczny model pracy? · Urlop rodzicielski- łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy · Uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia · Wynagrodzenie za pracę · Urlopy pracownicze · W jakim przypadku należy się pracownikowi odszkodowanie · Jakie są obowiązki pracodawcy? · Szczegółowe regulacje dotyczące cudzoziemców obywateli Ukrainy · Nostryfikacja dyplomów Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź w filmie szkoleniowym przygotowanym w ramach projektu Spread Your Wings przez Fundację Rozwoju i Kwalifikacji Stella Virium przy współpracy z UBS Solution Poland. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, w przypadku problemów ze zrozumieniem treści istnieje możliwość włączenia napisów po ukraińsku. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych materiałów szkoleniowych, które pomogą przybliżyć proces szukania pracy
Loading...