Przejdź do głównej zawartości

Raport zdrowia psychicznego w czasie pandemii koronawirusa. Badanie Uniwersytetu Warszawskiego.

25 lutego 2021

Czas pandemii spowodowanej rozszalałym wirusem SARS-CoV-2 to okres, w którym wszyscy odczuwamy niepewność, niepokój a nawet lęk. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Od oczywistego strachu o nasze zdrowie do strachu o naszą przyszłość gospodarczą.
Naukowcy z Wydziału Psychologii UW przeprowadzili ankietę internetową (forma stacjonarna, aby uzyskać grupę badawczą, z oczywistych względów musiała zostać zmodyfikowana). Badanie miało na celu analizę negatywnych skutków psychologicznych związanych z pandemią koronawirusa.

Badanie w formie ankiet internetowych było rozsyłane do uczestników od 25 marca do 17 kwietnia. Wówczas 75 % osób biorących udział w badaniu oceniło epidemię jako czynnik stresogenny i to właśnie samo rozprzestrzenianie się koronawirusa było najczęściej wskazywanym czynnikiem wywołującym stres. Sytuacja się zmieniła. Można przyjąć, że niejako oswoiliśmy się z szalejącym patogenem. Dodatkowo, w ciągu roku zaobserwowaliśmy jego „zjadliwość”. W związku z tym, samo rozprzestrzenianie nie jest już na pierwszym miejscu czynników wywołujących stres wraz z całą gamą jego następstw. W tym momencie na pierwszy plan wysunęła się niepewność gospodarcza związana z rozmaitymi, dotkliwymi obostrzeniami sanitarnymi. Aż 66,3% ankietowanych zadeklarowało, że pracuje zdalnie. W tym momencie ta forma pracy, stanowi odpowiedź na wspomniane już restrykcje sanitarne. Jednak w odniesieniu do stresu, nie jest ona idealna. O ile na początku ta sytuacja mogła być dla wielu ciekawą alternatywą, aby pracować i jednocześnie nie musieć wstawać i wychodzić do pracy codziennie rano, o tyle teraz nadmierne siedzenie w domu i zwykły brak kontaktu z drugim człowiekiem zaczyna przynosić opłakane skutki z punktu widzenia psychologii, w postaci wzrostu depresji tzw. środowiskowych.

W obecnej sytuacji bardzo ważne jest to, że nie jesteśmy sami, że inni znajdują się w podobnej sytuacji. „Dbajmy o zdrowie psychiczne swoje i innych ludzi” – gorąco zachęca dr hab. Małgorzata Dragan z Wydziału Psychologii UW, autor i kierownik zespołu realizującego ankietę.

Raport wstępny obejmuje 1390 osób. Jego pełna wersja jest dostępna tutaj: http://psych.uw.edu.pl/2020/05/04/zdrowie-psychiczne-w-czasie-pandemii-covid-19-raport-wstepny-z-badania-naukowego-kierowanego-przez-dr-hab-malgorzate-dragan/ . Badanie pokazuje wagę monitorowania zdrowia psychicznego w czasie pandemii (oraz w związku z jej następstwami).

Wstecz
Udostępnij:
Loading...