Przejdź do głównej zawartości

O Fundacji

FUNDACJA ROZWOJU KWALIFIKACJI STELLA VIRIUM (Gwiazda Możliwości)

powstała w 2013 roku, by wspierać i promować ideę nieustannego rozwoju. Koncepcja Fundacji pojawiła się w wyniku ciągłej obserwacji zachodzących zmian i przeobrażeń w mikro- i makrootoczeniu i stanowi swego rodzaju odpowiedź na zmiany zachodzące w obszarze społeczno-gospodarczym naszego kraju.

Działania Fundacji skupiają się na realizacji projektów z zakresu wspierania idei Life-Long Learning tj. uczenia się przez całe życie, podnoszenia kompetencji zawodowych, wspierania przystosowania i adaptacji osób wykluczonych do obecnych wymogów rynku pracy i nowych środowisk, oraz wspierania różnorodności i wolontariatu pracowniczego w organizacjach.


NASZE OSIĄGNIĘCIA

Od 2014 roku zrealizowaliśmy ponad 20 edycji projektów wsparcia społecznego dla osób dyskryminowanych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem zawodowym.

Do 2020 roku projekty były przeprowadzane stacjonarnie, w Krakowie i we Wrocławiu a od czasów wybuchu pandemii Covid-19 dostosowaliśmy nasze działania do formy online, dzięki czemu wsparciem obejmujemy osoby z całej Polski (również te mieszkające poza obszarami miejskimi, jak również te doświadczające trudności w przemieszczaniu się).

W ramach zrealizowanych projektów objęliśmy naszymi działaniami już ponad 500 beneficjentów;
w tym ponad 350 uczestników online;

Pomogliśmy beneficjentom z 5 krajów (Polska, Ukraina, Włochy, Turcja, Indie). Wśród nich osoby młode, poniżej 20 roku; osoby dojrzałe, 50+ doświadczające dyskryminacji ze względu na wiek; osoby pracujące poniżej kwalifikacji, pracujące w niesprzyjających warunkach, zagrożone utratą pracy.

Skuteczność realizowanych projektów to ok 60% (tylu beneficjentów zmienia trwale swoją sytuację zawodową)
99% potwierdza skuteczność  i zadowolenie z udziału.


Nasze działania cieszą się wsparciem instytucji społecznych (m.in. urzędy pracy, biura karier). Wiarygodność projektów potwierdzają patronaty honorowe (Marszałków Województwa Małopolskiego i Pomorskiego, a także Rady Miasta Krakowa).

Współpracujemy z ekspertami z zakresu prawa, wsparcia psychologicznego, a także z informatykami, programistami i grafikami. Realizujemy działania z wolontariuszami z dużych, międzynarodowych organizacji oraz polskich mikro firm.

Współpracujemy z partnerami przy tworzeniu, doskonaleniu i testowaniu autorskiego, innowacyjnego narzędzia informatycznego – aplikacji do zarządzania kapitałem ludzkim i kompetencjami zgodnie z 8-stopniowym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Byliśmy partnerem I Międzynarodowego Kongresu Kwalifikacje; organizatorem Konkursu „Gwiazda Możliwości”, którego celem było wyróżnienie osób wyjątkowych, którzy mimo własnych ograniczeń, przełamują bariery i działają na rzecz lokalnych społeczności.

Fundacja jest również akredytowanym partnerem Heuresis w zakresie certyfikacji American Certification Institute (ACI) oraz International Purchasing and Supply Chain Management Institute (IPSCMI)

Loading...