Przejdź do głównej zawartości

Projekt Pomocna Dłoń

Pomocna Dłoń to zdalny, ogólnopolski projekt wsparcia społecznego organizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM we współpracy z wolontariuszami firmy State Street.
Nasze działania kierujemy do wszystkich osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony dostęp do świadczeń – osób z mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów wiejskich, ale nie tylko!
Każdemu uczestnikowi projekt zapewnia wsparcie mentora przez okres trwania projektu. W ramach wachlarza oferty wsparcia znajdują się również:

  • wsparcie psychologiczne
  • wsparcie zawodowe
  • wsparcie prawnicze

Dobierane do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Rekrutacja zakończyła się.

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Loading...