Przejdź do głównej zawartości

Pracownicy w obliczu zmian i innowacji

24 września 2020

„Organizacja, która poprzestaje na dzisiejszej wizji, sprawności i dokonaniach traci zdolność adaptacji i przetrwania w zmiennym jutrze, skoro zmiana jest jedynym nieuchronnym przeznaczeniem człowieka”

Peter F. Drucker

Rynek tu i teraz

Współczesny rynek charakteryzuje się zmianami trendów i wymagań, a ciągła transformacja jest stałym elementem naszej rzeczywistości. Zmiany społeczno-gospodarcze jakie obserwuje się obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej a tym samym w Polsce stawiają firmom poważne wyzwania. Organizacje zmuszone są do pokonywania rosnącej wciąż konkurencji na rynku. O umiejętności tej świadczy między innymi poziom elastyczności i łatwość z jaką jesteśmy w stanie wprowadzać w firmie zmiany w funkcjonowaniu tak, by podążać w ślad za zmianami obserwowanymi na rynku.

Konieczność wprowadzania zmian

Istotnym elementem występującym podczas wprowadzania zmiany jest nie tylko jej przebieg i poszczególne działania z nią związane, lecz sama kadra pracownicza. Najczęstszym błędem obserwowanym podczas wprowadzania zmian w organizacjach jest traktowanie pracowników a nawet menedżerów średniego stopnia wyłącznie jako wykonawców, a nie osoby twórcze. Zwiększenie samodzielności i kompetencji kadry pozwala na osiągnięcie trwałej poprawy w funkcjonowaniu organizacji.

Obawy

Należy jednak pamiętać o tym, iż każda jednostka reaguje na zmianę w inny sposób. U większości osób obserwowaną reakcją na zmianę jest OBAWA. Przeciwstawianie się zmianie jest naturalną reakcją człowieka. Związana jest ona bezpośrednio z obawą przed wdrożeniem innowacji. Warto zastanowić się DLACZEGO tak się dzieje? Przecież celem każdej zmiany jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz stwarzanie warunków stymulujących rozwój potencjału ludzkiego i wzmocnienie motywacji oraz kreatywności pracowników. Powód negatywnej reakcji kadry pracowniczej na wprowadzenie zmian jest bardzo prosty. Sytuacje związane ze zmianą niosą ze sobą nowe warunki pracy, niejednokrotnie nowe obowiązki. Brak zrozumienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz niepełna lub niejasna informacja na temat jej przebiegu, powoduje, iż zmiana jest oceniana jako sytuacja generująca zagrożenie. Wywołuje ona wśród pracowników napięcie emocjonalne, spowodowane obawą przed uratą uznawanych i cenionych wartości oraz lęk i strach przed nieznanym. Konsekwencją tego są liczne sytuacje konfliktowe i nieporozumienia.

Gwarantem pozytywnego przyjęcia zmian przez kadrę pracowniczą jest wyjaśnienie specyfiki zamierzonych działań związanych ze zmianą oraz wskazanie na realne korzyści dla przedsiębiorstwa i pracowników. Ważnym elementem jest wskazanie przykładów innych przedsiębiorstw, zwłaszcza liderów wśród organizacji, które już wprowadziły u siebie takie lub podobne zmiany.

Wstecz
Udostępnij:
Loading...