Przejdź do głównej zawartości

Możliwości pracy w Polsce dla osób powracających z emigracji

3 lipca 2020

Powrót do kraju wiąże się często z niepewnością odnalezienia się na powrót na rodzimym rynku pracy. Coraz więcej osób jednak decyduje się na taki krok w związku ze zdecydowaną poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce, w stosunku do lat ubiegłych. W dzisiejszym wpisie zebrałem kilka przydatnych informacji, o tym gdzie rodak może uzyskać niezbędną pomoc w szukaniu zatrudnienia.

Zacznijmy od danych kontaktowych. Jeśli osoba nie posiada żadnego miejsca zameldowania, może zgłosić się do urzędu pracy w powiecie, na którego terenie przebywa i złożyć w nim oświadczenie, że nie jest zarejestrowany w innym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Rejestracja następuje po przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. Do rejestracji są potrzebne następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (w przypadku innych dokumentów dodatkowo poświadczenie zameldowania);
  • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia;
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument osoba posiada.

Każdym klientem urzędu pracy (bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcą) opiekuje się wyznaczony pracownik urzędu, pełniący funkcję doradcy klienta. Do zadań doradcy klienta należy:

  • stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania;
  • świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie lub stała współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

Doradca klienta przy udziale osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przygotowuje indywidualny plan działania (IPD), który zawiera w szczególności działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie:

  • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;
  • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
  • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;
  • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

W kolejnym wpisie rozwinę dalej temat udzielania pomocy przez nasze państwo rodakom powracającym z emigracji, w ramach utrzymywania formy wpisów przyjemnych dla oka czytelnika.

Wstecz
Udostępnij:
Loading...