Przejdź do głównej zawartości

Jakie są przykłady umiejętności miękkich?

29 maja 2020

W dzisiejszym artykule chciałbym przybliżyć temat kompetencji, a konkretniej kompetencji tzw. "miękkich". Zagadnienie tak naprawdę jest kluczowe dla wielu świadomych pracodawców. Warto dobrze znać swoje mocne i słabe strony w tym zakresie, ponieważ wspomniana wyżej świadomość pracodawców z wagi umiejętności miękkich rośnie i to znacznie. Jak wynika z raportu przedstawionego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst&Young zatytułowanego: ,,Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane wśród absolwentów szkół wyższych wychodzących na rynek pracy” najważniejszym kryterium stosowanym przez firmę przy zatrudnianiu absolwentów są kompetencje osobowe i interpersonalne. Jak bardzo są one poszukiwane przez pracodawców? W ujęciu procentowym, 32% przedsiębiorców stawia je na wspomnianym pierwszym miejscu, przy czym zalety takie jak wykształcenie czy poziom oceny na dyplomie to odpowiednio 7 i 2 procent. Wyniki mówią same za siebie.

Co to są te kompetencje miękkie?

Są one zlepkiem różnych "wewnętrznych" kompetencji człowieka. To takie nasze cechy jak umiejętność komunikacji czy asertywność. Każdy z nas rodzi się z pewnym ich zestawem. Naukowcy podają, że geny stanowią o nas w ok. 30 procentach. Pozostałe 70 stanowi wychowanie, środowisko w którym żyjemy i którym się otaczamy na co dzień. Nie ma ludzi idealnych i każdy z nas ma jakieś niedoskonałości, tzw. luki kompetencyjne, ale głowa do góry! Jesteśmy w stanie nadrobić zaległości, jeśli właściwie je zdiagnozujemy – pod warunkiem, oczywiście, że chcemy się rozwijać…Generalnie kompetencje miękkie możemy podzielić na dwie grupy:

Umiejętności osobiste - to zdolności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • zarządzanie sobą w czasie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • samomotywację,
 • inteligencję emocjonalną,
 • asertywność,
 • kreatywność i wiele innych.

Umiejętności interpersonalne - zwane również zdolnościami komunikacyjnymi wykorzystywane są w relacjach z innymi ludźmi. Wśród nich wymienia się:

 • zdolności perswazyjne,
 • motywowania innych do pracy,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • autoprezentacji,
 • delegowania zadań,
 • pracy zespołowej,
 • itp.

Jak widzimy, wymienione cechy mają jeden wspólny mianownik: kontakt z drugim człowiekiem. Jesteśmy istotami społecznymi i w społeczeństwie realizują się własnie nasze umiejętności miękkie.

Wstecz
Udostępnij:
Loading...