Przejdź do głównej zawartości

Career Turn 2022

Career Turn

Raport z projektu Career Turn 2022

Kilka słów o projekcie

Career Turn to projekt edukacyjny dla osób zainteresowanych zmianą swojej ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w organizacjach międzynarodowych. Celem projektu jest wsparcie szkoleniowe i skuteczna aktywizacja zawodowa. 

W trosce o bezpieczeństwo nasze i wszystkich, postanowiliśmy kontynuować tegoroczne edycje poprzez spotkania online. 

Do kogo skierowany był projekt?

 • Do osób o statusie uchodźcy wojennego z Ukrainy
 • Do osób bezrobotnych
 • Do osób zagrożonych utratą pracy lub pracujących poniżej swoich kwalifikacji
 • Do osób bez wykształcenia wyższego, bez doświadczenia zawodowego
 • Do osób dojrzałych, powyżej 45 roku życia
 • Do osób z niepełnosprawnością
 • Do osób powracających z emigracji
 • Do rodziców powracających na rynek pracy

Nasi uczestnicy

Internetowa forma projektu umożliwiła udział w nim osobom z całej Polski. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele 11 województw. Najliczniejsze, bo liczące 14 osób, było województwo małopolskie. 

Uczestnicy byli zróżnicowani pod względem wieku, wykształcenia i płci. W grupie przeważały kobiety - 28 kobiet i 3 mężczyzn. Pod względem narodowościowym grupa była raczej jednorodna z przewagą Polaków (25 osób) oraz 4 uczestników z Ukrainy i 1 z Afganistanu.

W grupie tej dominowały osoby w przedziale wiekowym 26-35 lat (35%) oraz w przedziale 36-45 lat (34%). Odsetek osób poniżej 25 roku życia wynosił 21%, a osób powyżej 45 roku życia - 10%. Większość uczestników miała wykształcenie średnie (83%), a 17% niższe. 

Analizując przyczyny niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, najczęstszym powodem jest praca poniżej kwalifikacji (6) oraz powrót na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi (4). Kolejnym częstym powodem jest zagrożenie utratą pracy (3), powrót z emigracji (4) oraz wiek powyżej 45 lat (3). 

Ocena modułów

Ocena wszystkich modułów była bardzo pozytywna. W skali ocen 1-5 wszystkie moduły miały średnią ocen powyżej 4. Najwyżej ocenionymi modułami były: Wprowadzenie do coachingu i mentoringu (4,91) oraz Komunikacja i Asertywność (4,93).

Końcowa ocena projektu przez uczestników

 • Ostateczną ankietę ewaluacyjną wypełniło 14 uczestników, a poniższe wyniki oparte są na ich opiniach. 
 • Ogólna ocena projektu w skali pięciopunktowej to 4,93. 
 • 79% respondentów poleciłoby udział w projekcie Career Turn znajomemu. 
 • 71% respondentów uważa, że udział w projekcie zwiększył ich szanse na znalezienie pracy 

Los uczestników (30 beneficjentów końcowych)

Stan na dzień 1 grudnia 2022. - 1 miesiąc po zakończeniu projektu

 • 5 osób znalazło zatrudnienie
 • 3 osoby poprawiły swoje warunki pracy
 • 7 osób aktywnie poszukuje pracy

Ocena wszystkich modułów była bardzo pozytywna. W skali ocen 1-5 wszystkie moduły miały średnią ocen powyżej 4. Najwyżej ocenionymi modułami były: Wprowadzenie do coachingu i mentoringu (4,91) oraz Komunikacja i Asertywność (4,93).

UBS

UBS

Fundator i współrealizator projektów Career Turn i Career Boost

Więcej
Loading...