Przejdź do głównej zawartości

3. Szkolenie prawne: Wynagrodzenie za pracę

Prawo Pracy

 • Jakie są rodzaje umów o pracę?
 • Z jakich składników składa się umowa o pracę?
 • Czy można zmienić warunki zatrudnienia?
 • Czy znasz sposoby rozwiązywania umów?
 • Jakie masz uprawnienia jako pracownik a jakie ma Twoja rodzina?
 • Czy masz prawo do szkoleń pracowniczych?
 • Co to jest elastyczny model pracy?
 • Urlop rodzicielski- łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
 • Uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Urlopy pracownicze
 • W jakim przypadku należy się pracownikowi odszkodowanie
 •  Jakie są obowiązki pracodawcy?
 • Szczegółowe regulacje dotyczące cudzoziemców obywateli Ukrainy
 • Nostryfikacja dyplomów

Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź w filmie szkoleniowym przygotowanym w ramach projektu Spread Your Wings przez Fundację Rozwoju i Kwalifikacji Stella Virium przy współpracy z UBS Solution Poland.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, w przypadku problemów ze zrozumieniem treści istnieje możliwość włączenia napisów po ukraińsku.

Loading...