Przejdź do głównej zawartości

INTEGRA

Together Towards Successful Integration! Projekt promuje skuteczne metody integracji migrantów i uchodźców poprzez wymianę doświadczeń z włoskimi partnerami, skupiając się na integracji na rynku pracy, nauce języka i integracji społecznej.

INTEGRA

Razem w kierunku udanej integracji!

Cel projektu

Jako organizacje zajmujące się problematyką migracji, Stella Virium oraz Hesed będą wymieniać się własnymi doświadczeniami związanymi wyrównywaniem szans uchodźców i migrantów na rynku pracy we Włoszech i w Polsce. Organizacje partnerskie będą dzielić się wzajemnie najlepszymi praktykami podczas wizyty studyjnej we Włoszech oraz Think-Tankowi w Polsce.

Partnerzy projektu

Logo Fundacji Stella Virium

Celem INTEGRA jest również poznanie i zebranie w formie e-booka historii osób, które posiadają doświadczenie migracji i adaptacji do rynku pracy w obcym kraju. Stworzony guidebook umożliwi pracownikom i wolontariuszom zaangażowanym w edukację dorosłych uchodźców i migrantów lepsze zrozumienie ich specyficznej sytuacji oraz potrzeb, a także pozwoli na szerzenie i udoskonalenie dobrych praktyk w obydwu krajach partnerskich.

Guidebook oparty na prawdziwych ludzkich historiach ma również stanowić swojego rodzaju inspirację do działania dla beneficjentów - migrantów i uchodźców, mierzących się z koniecznością odnalezienia się na nowym dla siebie rynku pracy kraju przyjmującego, a także zachętę do zdobywania nowych kompetencji.I Ty możesz włączyć się w nasze działania

Jesteś obcokrajowcem w Polsce, który ma za sobą doświadczenie migracji/ uchodźctwa i osiągnął sukces „zbudowania” swojego życia na nowo w naszym kraju?

Podziel się swoją historią z innymi osobami, które znalazły się w sytuacji podobnej do Twojej i potrzebują inspiracji, porady, wskazówek jak sobie poradzić ze zmianą.

Twoja historia może pomóc innym migrantom/uchodźcom odnaleźć się w Polsce, ale też zrozumieć bardziej potrzeby i marzenia takich osób otaczającemu społeczeństwu.

Opisz swoją historię poprzez formularz w zakładce APLIKUJ.

Najbardziej inspirujące historie zostaną opublikowane w e-booku oraz rozpowszechnione poprzez kanały komunikacji Fundacji Stella Virium oraz Hesed, np. poprzez social media oraz podczas konferencji upowszechniającej w maju 2025.


Projekt finansowanych w ramach Erasmus+

Hesed

Hesed

Więcej
Loading...