Przejdź do głównej zawartości

UpWork

UPWORK to dwuletni projekt, realizowany w partnerstwie międzynarodowym w ramach Erasmus+, na rzecz osób wrażliwych mentalnie oraz ich wspierania na rynku pracy.

Fundacja Partnerem projektu UPWORK

UPWORK to dwuletni projekt, realizowany w partnerstwie międzynarodowym, który będzie promować włączanie i różnorodność w kształceniu i szkoleniu, koncentrując się na podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu grup szczególnie wrażliwych, zwłaszcza osób upośledzonych umysłowo, podatnych na depresję i osób długotrwale bezrobotnych. Będzie także łączyć różnorodne metody nauczania dostosowane do grupy docelowej: szkolenie cyfrowe/w klasie, nauczanie w miejscu pracy. Opracowany także zostanie system mikrocertyfikatów uznających umiejętności, których nauczyli się uczniowie. Nauczanie jest ukierunkowane na aktualne potrzeby rynku, koncentrując program nauczania i szkolenie studentów na sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Projekt jest współfinansowany ze środków UE, łączna wartość projektu wynosi 255 000 DKK.

Współpraca:

FO -Aarhus – Dania (Lider Projektu)

 Consorzio Scuola Comunità Impresa – Włochy

Gureak Lenean – Hiszpania

Fundacja Rozwoju Kvalifikacji Stella Virum – Polska

Oloklirosi  - Grecja

Soro Tori  - Włochy

FO - Aarhus

FO - Aarhus

Więcej
 Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI)

Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI)

Więcej
Gureak Lenean

Gureak Lenean

Więcej
Soro Tori

Soro Tori

Więcej
Loading...