Przejdź do głównej zawartości

UpWork

UPWORK to dwuletni projekt, realizowany w partnerstwie międzynarodowym w ramach Erasmus+, na rzecz osób wrażliwych mentalnie oraz ich wspierania na rynku pracy w sektorze gastronomii i turystyki.

Fundacja Partnerem projektu UPWORK

UPWORK to dwuletni projekt, realizowany w partnerstwie międzynarodowym, który będzie promować włączanie i różnorodność w kształceniu i szkoleniu, koncentrując się na podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu grup szczególnie wrażliwych, zwłaszcza osób upośledzonych umysłowo, podatnych na depresję i osób długotrwale bezrobotnych. Będzie także łączyć różnorodne metody nauczania dostosowane do grupy docelowej: szkolenie cyfrowe/w klasie, nauczanie w miejscu pracy. Opracowany także zostanie system mikrocertyfikatów uznających umiejętności, których nauczyli się uczniowie. Nauczanie jest ukierunkowane na aktualne potrzeby rynku, koncentrując program nauczania i szkolenie studentów na sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Projekt jest współfinansowany ze środków UE, łączna wartość projektu wynosi 255 000 DKK.

Współpraca:

FO -Aarhus – Dania (Lider Projektu)

Consorzio Scuola Comunità Impresa – Włochy

Gureak Lenean – Hiszpania

Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virum – Polska

Oloklirosi  - Grecja

Soro Tori  - Włochy

FO - Aarhus

FO - Aarhus

Więcej
 Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI)

Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI)

Więcej
Gureak Lenean

Gureak Lenean

Więcej
Soro Tori

Soro Tori

Więcej
Oloklirosi Lifelong Learning Center

Oloklirosi Lifelong Learning Center

Więcej
Loading...